Please wait...

Logout


แผนผังที่ตั้ง

ตั้งค่าแผนผังโรงงาน

เครื่องมือ

กว้าง     เมตร     ยาว    เมตร
ไว้หน้าสุด   ไว้หลังสุด
Print Image   Reset   Load File   Save File


แผนผังบริเวณโรงงาน

ตั้งค่าแผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน

เครื่องมือ

กว้าง     เมตร     ยาว    เมตร
ไว้หน้าสุด   ไว้หลังสุด


รูปด้านและรูปตัดอาคาร

ตั้งค่าภาพด้านหน้าอาคาร

เครื่องมือ

กว้าง     เมตร     ยาว    เมตร
ไว้หน้าสุด   ไว้หลังสุด

ตั้งค่าภาพด้านข้างอาคาร

เครื่องมือ

กว้าง     เมตร     ยาว    เมตร
ไว้หน้าสุด   ไว้หลังสุด

ตั้งค่าภาพตัดอาคาร

เครื่องมือ

กว้าง     เมตร     ยาว    เมตร
ไว้หน้าสุด   ไว้หลังสุด


รายการอุปกรณ์การผลิต

กรุณากรอกรายการอุปกรณ์การผลิตทั้งหมดในโรงงานของคุณ

ชั้น
เลขกำกับ ชื่อกำกับ รูปแบบวัตถุ
add_circle_outline


แปลนพื้น

ตั้งค่าแปลนพื้นชั้น 1

เครื่องมือ

  กว้าง     เมตร     ยาว    เมตร
ไว้หน้าสุด   ไว้หลังสุด