Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
 
 
     
 
ทำเนียบผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)    
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561)
   
รายชื่อผู้สอบผ่านและสำเร็จหลักสูตรผู้ตรวจสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่เป็นกรดต่ำ (LACF) และชนิดที่ปรับกรด (AF)
   
หลักการพิจารณาคุณสมบัติผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
   
รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการศึกษาเพื่อกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน   **ยกเลิก**