ผู้ผลิตรายเล็ก

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ..
 
  1. อาหารควบคุมเฉพาะ (กลุ่มที่ 1)
คลิกที่ภาพโดยเลือกกลุ่มอาหารที่ท่านประกอบการ (ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่า
    นมโค, ไอศครีม, นมปรุงแต่ง, ผลิตภัณฑ์ของนม,
       อาหารที่ท่านประกอบการอยู่ในกลุ่มใด โปรดอ่านข้อความทางด้านขวา และ
    นมเปรี้ยว, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท,
       ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
    วัตถุเจือปนอาหาร, โซเดียมซัยคลาเมตและอาหาร
      ที่มีโซเดียมซัยคลาเมต, สตีวิโอไซต์และอาหารที่
    มีส่วนผสมของสตีวิโไซด์,อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการ
    ควบคุมน้ำหนัก, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท,
    นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง
    สำหรับทารกและเด็ก,อาหารทารกและอาหารสูตร
    ต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็ก,อาหารเสริมสำหรับ
    ทารกและเด็ก
2. อาหารที่กำหนดคุณภาพ (กลุ่มที่ 2)
    น้ำมันถั่วลิสง, น้ำมันปาล์ม, น้ำมันมะพร้าว, น้ำบริโภค
    ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, น้ำแข็ง, ช็อคโกแลต,
    ข้าวเติมวิตามิน, เกลือบริโภค, เครื่องดื่มเกลือแร่, ชา,
    กาแฟ, น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะที่ปิดสนิท,
    น้ำแร่ธรรมชาติ,ซอสบางชนิด, ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่
    ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง, น้ำปลา,
    น้ำส้มสายชู, น้ำมันและไขมัน, น้ำมันเนย,
    เนยเทียม, ครีม, เนยแข็ง, อาหารกึ่งสำเร็จรูป, น้ำผึ้ง,
    รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี, แยม เยลลี
    และมาร์กาเลดในภาชนะที่ปิดสนิท, เนยใสหรือกี, เนย,
    ไข่เยี่ยวม้า, าสมุนไพร, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
3. อาหารที่ต้องมีฉลาก (กลุ่มที่ 3)
      แป้งข้าวกล้อง, วุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี,อาหาร
      ฉายรังสี, ซอสในภาชนะที่ปิดสนิท, วัตถุแต่งกลิ่นรส,
      ขนมปัง, น้ำเกลือปรุงอาหาร, หมากฝรั่งและลูกอม,
      อาหารพร้อมปรุงและอาหารและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อม
      บริโภคทันที, อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ, ผลิตภัณฑ์
      จากเนื้อสัตว์, อาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปลง
      พันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม
  4. อาหารทั่วไป (กลุ่มที่ 4)
      อาหารที่นอกเหนือจากกลุ่มที่ 1-3 ได้แก่สัตว์และ
      ผลิตภัณฑ์ (เช่น เนื้อสัตว์สด, สัตว์น้ำสด, ไข่สด
      เป็นต้น), พืชและผลิตภัณฑ์ เช่น พืชผักสด, ผลไม้สด,
      ถั่วและนัต เป็นต้น), สารสกัด/สารสังเคราะห์
      (เช่น สารสกัดที่ใช้จากพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบ เป็นต้น),
     สารอาหาร (เช่น กรดอะมิโนที่ใช้เป็นวัตถุดิบ, เกลือแร่้
     ที่ใชเป็นวัตถุดิบ เป็นต้น),แป้งและผลิตภัณฑ์ (เช่น
      แป้งมันสำปะหลัง, วุ้นเส้น, ก๋วยเตียว, เป็นต้น),
      ผลิตภัณฑ์สำหรับทำอาหารชนิดต่างๆ ที่ยังไม่พร้อม
      บริโภค, เครื่องปรุงรส (เช่น ผงเครื่องปรุงรสในซอง
      บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น), น้ำตาล (น้ำตาลทราย,
      แบะแซ เป็นต้น), เครื่องเทศ ๖เช่น มัสตาร์ด, พริกไทย,
      พริกป่น เป็นต้น)