ฉลากโภชนาการแบบ GDA
"กินฉลาด ต้องอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม"

 • IMG 2581
 • IMG 2583
 • IMG 2586
 • IMG 2587
 • IMG 2590
 • IMG 2594
 • IMG 2596
 • IMG 2599
 • IMG 2600
 • IMG 2604
 • IMG 2605
 • IMG 2606
 • IMG 2607
 • IMG 2609
 • IMG 2610
 • IMG 2611
 • IMG 2615
 • IMG 2618
 • IMG 2624
 • IMG 2625
 • IMG 2626
 • IMG 2627
 • IMG 2628
 • IMG 2629
 • IMG 2630
 • IMG 2631
 • IMG 2641
 • IMG 2647
 • IMG 2650
 • IMG 2658
 • IMG 2659
 • IMG 2665
 • IMG 2668
 • IMG 2673
 • IMG 2674
 • IMG 2677
 • IMG 2682
 • IMG 2683
 • IMG 2684