Untitled Document

เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลกฎหมาย
การขออนุญาต
การสืบค้นข้อมูล / สาระน่ารู้
โปรแกรมสำหรับผู้ประกอบการ

 

สมัครงาน

 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ กลุ่มพัฒนาระบบ 1  
   
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ พิจารณาจัดประเภทอาหาร กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด  
   
ประกาศรับสมัครงานประจำ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานในฝ่ายเลขานุการฯ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ กลุ่มพัฒนาระบบ 1  
   
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท จำนวน 3 ตำแหน่ง กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 
   
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์ กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด  
   
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่ฯ (ลูกจ้างโครงการ) ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 ตำแหน่ง กลุ่มพัฒนาระบบ 2  
   
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่ฯ (ลูกจ้างโครงการ) ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ตำแหน่ง ระดับปริญญาตรี 3 ตำแหน่ง