About Us

Food Professional Academy

หรือ สถาบันพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอาหาร

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านอาหาร เทคโนโลยีการผลิตอาหารสมัยใหม่ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาหาร โดยจัดทำให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย มีการอัพเดตข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Training & Seminar

01

หลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

02

หลักสูตรด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร

Knowledge & News

องค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหาร

 

การจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร

ในช่วงสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยมาตรการป้องกันตามหลักเกณฑ์ GMP

VDO การจัดการความปลอดภัยอาหารช่วงโควิด


     
 

พืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง กระท่อม กับการผลิตอาหาร หากท่านต้องการผลิตอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา กัญชง กระท่อม ท่านต้องรู้ เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วย กัญชา กัญชง กระท่อม ที่ใช้ในอาหาร และแหล่งที่จะหาวัตถุดิบ กัญชา กัญชง กระท่อม ที่ถูกกฎหมาย หลังจากนั้น ท่านต้องเตรียมสถานที่ผลิตอาหารอย่างไร รวมถึงการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา กัญชง กระท่อม อย่างไร ท่านสามารถศึกษาได้จาก คลิปการบรรยายนี้


องค์ความรู้ด้านกฎหมายอาหาร

 

ไนไทรต์ (NO2) ใช้อย่างไรให้ปลอดภัยในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

ไนไทรต์ คืออะไร มีประโยชน์และโทษอย่างไร และใช้อย่างไรจึงจะปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

 

     
 

มาตรการกำกับดูแลอาหาร ที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชา กัญชง และสารแคนนาบิไดออล (CANNABIDIOL,CBD) ที่จำหน่ายโดยเครื่องขายอัตโนมัติ


 

     
 

ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา กัญชง อย่างไรให้ถูกกฎหมาย


     
 

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการผลิตอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา กัญชง


ข่าวสาร update

 

การเลือกใช้ภาชนะบรรจุพลาสติกใส่อาหาร ตามกฎหมายฉบับใหม่

        ตามที่ อย. ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 435) พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก บังคับใช้เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 นั้น อย. จึงมอบหมายให้ FPA จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอาหาร ให้มีความตระหนักในการเลือกใช้ภาชนะบรรจุพลาสติกใส่อาหารตามกฎหมายฉบับใหม่ โดยจัดอบรมในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ผ่าน 2 ช่องทาง คือ ระบบ Zoom และ Facebook Live : FDA Thai

 

     
 

ประชาสัมพันธ์การอบรมผู้ประกอบการ เรื่อง ไนไทรต์และเบนโซเอต ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

      ตามที่มีอุบัติการณ์เด็กป่วยเข้าโรงพยาบาลด้วยภาวะเมทฮีโมโกลบิน (Methemoglobin) อย. ร่วมกับเครือข่ายฯ เร่งดำเนินการ เพื่อควบคุมความเสี่ยงในหลายด้าน รวมทั้งมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาเกิดซ้ำ จึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอาหาร หรือ FPA จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เรื่อง...ไนไทรต์และเบนโซเอต ใช้อย่างไรให้ปลอดภัยในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น. ผ่าน 2 ช่องทาง คือ ระบบ Zoom และ Facebook Live : FDA Thai


 

     
 

อันตรายของสารไกลโคแอลคาลอยด์ในมันฝรั่งและคำแนะนำในการควบคุมการผลิตเพื่อลดสารพิษ

     อันตราย!สารพิษในมันฝรั่ง สารไกลไคแอลคาลอยด์ อันตรายถึงชีวิตหากได้รับสารไกลโคแอลคาลอยด์ "มากเกิน 200 มก. ต่อ กก.น้ำหนักผลสด"


     
 

อย.มอบของขวัญปีใหม่
      > ติวเข็มให้เต็มร้อย เติมเต็มความรู้ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภค น้ำแร่ธรรมชาติ น้ำแข็งบริโภค" ในวันที่ 12 - 13 มกราคม 2565


 

     
 

อย. ปรับลดเวลาการขอประเมินความปลอดภัยอาหาร เหลือ 40 วันทำการ อย.ปรับลดระยะเวลาการประเมินความปลอดภัยอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เข้าข่ายเป็นอาหารใหม่ (Novel Food) จากเดิม 144 วันทำการ เหลือเพียง 40 วันทำการ และอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นอาหารใหม่ จากเดิม 298 วันทำการ เหลือเพียง 40 วันทำการ ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป


     
 

ต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร เร็ว สายฟ้าฟาด อนุญาตใน 3 นาที
อย. เดินหน้าปรับลดเอกสาร ลดเวลาการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร เหลือเพียง 3 นาทีเสร็จ จากเดิม 5 วันทำการ เตรียมเปิดยื่นคำขอผ่าน e-submission ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายนนี้


     
 

30 พฤศจิกายน 2564 กองอาหาร ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอาหาร หรือ Food Professional Academy เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านอาหาร 

Contact Us

Food Professional Academy