1.ใครคือผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน   
 
   
         2.หลักการพิจารณาคุณสมบัติผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน    
   
        3.รายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการศึกษาเพื่อกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน   *** ยกเลิก ***  
   
        4.ทำเนียบผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ( Process Authority )