[อบรม] หลักสูตร “ผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดปรับกรด (หลักสูตรรวม) วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567
27 มีนาคม 2567

train-8-12-July.jpg