[อบรม] หลักสูตร “ ผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด ครั้งที่ 16 Food Process Control Supervisor” วันที่ 23 – 27 กันยายน 2567
10 กรกฎาคม 2567