ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2564
5 กรกฎาคม 2566

ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ลำดับ ​วันที่ตรวจ/เก็บตัวอย่าง ​เก็บตัวอย่างจากสถานที่ ​ผลิตภัณฑ์ ฉลากระบุ รายงานผลวิเคราะห์ตรวจพบ ​ดูข้อมูล
1 4 ก.พ. 64 ​
สถานที่จำหน่าย : อาหารบริษัท พลังศรัทธา ไลฟ์วิชั่น จำกัด
เลขที่ 277 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 
1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เคพี 10-เอ็ม 
เลขสารบบอาหาร : 12-2-00129-1-0310 
วันที่ผลิต 12/08/63 
วันหมดอายุ 12/08/65 
น้ำหนักสุทธิ 18 กรัม (600 มก. x 30 แคปซูล) 
ผลิตโดย ไดนาฟูด เลขที่ 51/33 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
หมู่ 4 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
  • ​ตรวจพบยาแผนปัจจุบัน Sildenafil 
ICON.jpeg
2) Sunclara Gold ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
เลขสารบบอาหาร : 12-2-00129-1-0084
จำนวน 2 รุ่นการผลิต ได้แก่ 
วันที่ผลิต 28/09/63 วันหมดอายุ 28/09/65 
และวันที่ผลิต 12/11/20 วันหมดอายุ 12/11/22 
ผลิตโดย ไดนาฟูด เลขที่ 51/33 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย หมู่ 4 ตำบลบางบัวทอง 
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
  • ตรวจพบยา Estradiol​
2 4 ก.พ. 64
สถานที่จำหน่ายอาหาร : บริษัท พลังศรัทธา มหาลาภ จำกัด
เลขที่ 359 หมู่ 15 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
​ผลิตภัณฑ์ : โอเค กลิ่นกาแฟ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ฉลากระบุ
เลขสารบบอาหาร : 11-1-01757-5-0279 LOT P-S63-024/01 
วันที่ผลิต 27/11/20 
วันหมดอายุ 27/11/22 
น้ำหนักสุทธิ 225 กรัม (15 กรัม x 15 ซอง) 
ผลิตโดย บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เลขที่ 89/8 
หมู่ 9 ถนนหนามแดง-บางพลี ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ตรวจพบยาแผนปัจจุบัน Sildenafil  ICON.jpeg