สอบถามข้อมูล/แจ้งปัญหา e-Submission 

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-submission

phone-call 1.png  0-2590-7187 

email-svg.png  food.esub@gmail.com

line.png  @food_e-submission
line-oa.png

 

ช่องทางสอบถามเอกสารหรือใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร

ใบรับรองสถานที่ผลิตอาหารสำหรับการนำเข้าอาหาร ( ใบ Cer. ) ต้องเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เอกสารหรือใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหารสำหรับการนำเข้าอาหาร และก่อนการนำเข้าสามารถปรึกษาความถูกต้องหรือความสอดคล้องของใบ Cer ได้ที่ ระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ (Consultation e-service) หัวข้อรับคำปรึกษา (Consultation) หัวข้อย่อย "ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับใบ Certification"

กรณีสถานประกอบการนำเข้าของท่านไม่ได้ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพฯ โปรดติดต่อ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ ตามที่สถานที่นำเข้านั้นตั้งอยู่ Link

- - สอบถามข้อมูลการขออนุญาต - - 

​    1.  การขออนุญาตสถานที่ผลิตหรือนำเข้าอาหาร

phone-call 1.png  0-2590-7320 

link.png Consultation e-service

    2.  การขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

phone-call 1.png  0-2590-7209

link.png  Consultation e-service

    3.  การขออนุญาตผลิตภัณฑ์  ดังนี้

 • อาหาร 7 ประเภท (Re-process) ได้แก่ เครื่องดื่มฯ, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, นมโค, นมปรุงแต่ง,
  นมเปรี้ยว, ไอศกรีม และผลิตภัณฑ์ของนม กาแฟ,
  เครื่องดื่มเกลือแร่

phone-call 1.png  0-2590-7208
link.png  Consultation e-service

​    4.  การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ ดังนี้

 • นมดัดแปลงสำหรับทารกฯ, อาหารทารก, อาหารสูตรต่อเนื่องฯ
 • อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
 • อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก
 • อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ, อาหารทางการแพทย์

phone-call 1.png  0-2590-7219

link.png  Consultation e-service

    5.  การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ ดังนี้

 • วัตถุเจือปนอาหาร
 • วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพของอาหาร
 • วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล

phone-call 1.png  0-2590-7220

link.png  Consultation e-service

    6. ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชง/กัญชา

phone-call 1.png  0-2590-7000 ต่อ 71012

link.png  Consultation e-service

    7.  การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อื่นๆ

    นอกเหนือจากข้อ 3,4,5,6 ข้างต้น (e-submission สบ.7)

phone-call 1.png  0-2590-7187

link.png  Consultation e-service

     8.  การขอเพิ่มชื่อส่วนประกอบในระบบ e-submission) / การขอให้พิจารณาอนุมัติคุณภาพมาตรฐานของวัตถุให้ความแทนน้ำตาล

phone-call 1.png  0-2590-7207

link.png  Consultation e-service

    ​9.  การขออนุญาตโฆษณาอาหาร

phone-call 1.png  0-2590-7356

link.png  Consultation e-service

​    10.  สอบถามเกี่ยวกับการจัดประเภทอาหาร

phone-call 1.png  0-2590-7211

link.png  Consultation e-service

    ​11. วนสอบการเป็นอาหารใหม่, การประเมินความปลอดภัยทางอาหาร

phone-call 1.png  0-2590-7000 ต่อ 71026

    12.  ​​การประเมินความปลอดภัยทางอาหาร, การกล่าวอ้างทางสุขภาพ

phone-call 1.png  0-2590-7178 - 9

​    13.  การขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก (Certificate of free sale)

phone-call 1.png  0-2590-7000 ต่อ 97177

email-svg.png  precertificate@gmail.com

​    14.  งานหนังสือมอบอำนาจ

phone-call 1.png  0-2590-7090

 

กลุ่มกำกับดูแลหลังอออกสู่ตลาด

เบอร์ติดต่อ

 • ติดต่อสอบถามงานกลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด

phone-call 1.png  0-2590-7032

 

​​กลุ่มกำหนดมาตรฐาน

เบอร์ติดต่อ

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

phone-call 1.png  0-2590-7173

phone-call 1.png  0-2590-7179

phone-call 1.png  0-2590-7183

phone-call 1.png  0-2590-7185

 

กลุ่มพัฒนาระบบ

เบอร์ติดต่อ

 • ระบบเลขเสมือน ( FM,FG )

​​phone-call 1.png  0-2590-7000 ต่อ 97176

 • หน่วยตรวจหรือหน่วยรับรับรอง
 • หน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นบัญชีกับสำนักงาน
 • ผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)

phone-call 1.png  0-2590-7206