ข่าวสารด้านกฎหมายอาหาร

ดูทั้งหมด →

ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร

ดูทั้งหมด →

ตรวจสอบการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร

ตัวอย่างในการค้นหา

- ผลิตภัณฑ์อาหาร เลขใบสำคัญ 10-3-XXXXX-X-XXXX หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "ขนมแสนอร่อย"

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ

อาหารที่มีกัญชา กัญชง 

และสารสกัดแคนนาบิไดออล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่มีส่วนประกอบจากใบกระท่อม 

ที่ได้รับอนุญาตจาก อย.

คู่มือ/สื่อเผยแพร่

ดูทั้งหมด →

Link