ข่าวสารเตือนภัยผู้บริโภค

ดูทั้งหมด →

ตรวจสอบการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร

ตัวอย่างในการค้นหา

- ผลิตภัณฑ์อาหาร เลขใบสำคัญ 10-3-XXXXX-X-XXXX หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "ขนมแสนอร่อย"

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ

อาหารที่มีกัญชา กัญชง 

และสารสกัดแคนนาบิไดออล

คู่มือ/สื่อเผยแพร่

ดูทั้งหมด →

รายการกิจกรรม

ดูทั้งหมด →

Link