บัญชีรายชื่อหน่วยฝึกอบรม

ชื่อหน่วยงาน

เลขที่

หลักสูตร

 รายละเอียดประกาศฯ

​​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

002/2557

  • ​​ผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)
pdf 1.png
  • ​​ผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิด ที่ปรับกรด (Process Authority)

​​จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

003/2557

  • ผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

pdf 1.png

​​มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

004/2558

  • ​​ผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)
pdf 1.png
  • ​​ผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Process Authority)

​​มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

005/2558 

  • ​​ผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)
pdf 1.png
  • ผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Process Authority)

​​สถาบันอาหาร

006/2559

  • ผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

pdf 1.png

บริษัท ฟู้ด เซอร์วิส แอนด์ คอนชัลแตนท์ จำกัด

007/2563

  • ผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

pdf 1.png

 

 

หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูล มกราคม 2567