ขอตรวจประเมินสถานที่

 

​รายการ

​คู่มือสำหรับประชาชน

Check list

​คู่มือที่เกี่ยวข้อง​

1.

ตรวจประเมินสถานที่

 

 

 

 

1.

​ขอตรวจประเมินสถานที่ (เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข)

pdf.svg

 

 

 

2.

​ขอตรวจประเมินสถานที่ (ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข)

pdf.svg

 

 

 

Check list ตรวจประเมินสถานที่

 

 

 

 

1)

กรณีขอใหม่

 

pdf.svg

 

 

2)

กรณีเพิ่มประเภทอาหาร

 

pdf.svg

 

 

3)

กรณีเปลี่ยนแปลงแบบแปลน

 

pdf.svg

 

 

4)

กรณีขอย้ายสถานที่ผลิตอาหาร

 

pdf.svg

 

 

5)

กรณีเพิ่ม-ย้าย-เปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บอาหาร

 

pdf.svg

 

 

6)

กรณีต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร

 

pdf.svg 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567