กฎหมายอาหาร


ให้อาหารต่อไปนี้ ที่พ้นกำหนดหมดอายุหรือพ้นกำหนดที่ควรบริโภค ตามที่แสดงไว้ในฉลาก เป็นอาหารที่ห้ามนำเข้าหรือจำหน่าย

 • อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก
 • อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
 • นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก
 • นมเปรี้ยว
 • นมโคที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์
 • อาหารที่วัตถุประสงค์พิเศษ

 

 • วุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี่ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง หรือเส้นตัดขวางของส่วนที่กว้างที่สุดไม่เกิด 4.5 เซนติเมตร

 

 • ปลาปักเป้าทุกชนิดและอาหารที่มีเนื้อปลาปักเป้าเป็นส่วนผสม

 

 • อาหารที่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใช่อาหารในภาชนะบรรจุอาหารและหีบห่อ

 

 • น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเดิมไฮโดรเจนบางส่วน 
 • อาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเดิมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ

 

 • แคลเซียมไอโอเดท (calcium iodate) หรือโพแทสเซียมไอโอเดท (potassium iodate)
 • เมทิลแอลกอฮอล์ (methyl alcohol) หรือเมทานอล (methanol)
 • หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) และผลิตภัณฑ์ จากหญ้าหวาน

 

 • น้ำมันพืชที่ผ่านกรรมวิธีเติมโบรมีน (brominated vegetable oil)
 • กรดซาลิซิลิค (salicylic acid)
 • กรดบอร์ริค (boric acid)
 • บอร์แรกซ์ (borax)
 • โพแทสเซียมคลอเรต (potassium chlorate)
 • คูมาริน (coumarin)
 • ไดไฮโดรคูมาริน (dihydrocoumarin)
 • ไดเอทธิลีนไกลคอล (diethylene glycol)
 • ดัลซิน (dulcin)
 • เอเอฟ - 2 (AF -2) 
 • โพแทสเซียมโบรเมต (potassium bromate)
 • ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde)
 • สารเมลามีน และสารในกลุ่มเมลามีนเฉพาะกรดซัยยานูริก (cyanuric acid)