ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2565
5 กรกฎาคม 2566


ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2565

ลำดับ ​วันที่ตรวจ/เก็บตัวอย่าง ​เก็บตัวอย่างจากสถานที่ ​ผลิตภัณฑ์ ฉลากระบุ รายงานผลวิเคราะห์ตรวจพบ ​ดูข้อมูล
1 3 ก.พ. 65
สถานที่จำหน่ายอาหาร : บริษัท ออโรรา เฮลธ์ จำกัด
เลขที่ 29/395 ซอยบางกระดี่ 35/1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฉลากระบุ : "อาโมนิ กรีน 
เลขสารบบอาหาร : 10-1-01057-5-0063 
วันเดือนปีที่ผลิต : 10/1/2564 
ควรบริโภคก่อน : 10/1/2566 
ผลิตโดย : บริษัท อาโมนิโอโซ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด บ้านเลขที่ 23 ซอยเอกมัย 112 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ออโรรา เฮลธ์ จำกัด เลขที่ 29/395 ซ.บางกระดี่ 35/1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร"
 
  • ตรวจพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) น้อยกว่า 10 
    ต่ออาหาร 1 กรัม โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number) 
    (มาตรฐานกำหนดให้ตรวจพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) น้อยกว่า 3 ต่ออาหาร 1 กรัม โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number))
ICON.jpeg