ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ประจำเดือนธันวาคม 2565
5 กรกฎาคม 2566


ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ประจำเดือนธันวาคม 2565

ลำดับ ​วันที่ตรวจ/เก็บตัวอย่าง ​เก็บตัวอย่างจากสถานที่ ​ผลิตภัณฑ์ ฉลากระบุ รายงานผลวิเคราะห์ตรวจพบ ​ดูข้อมูล
1 29 มิ.ย. 65 ​
บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด
เลขที่ 100/2 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 1 ถนนเสรีไทย หมู่ 4 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
ผลิตภัณฑ์อาหารฉลากระบุ "นมข้นแปลงไขมันหวาน ตราพาเลซโกลด์ 
อย. 10-1-21045-1-0004 
ควรบริโภคก่อน BBF: 23/05/2023
วิตามินเอ 330 ไมโครกรัมเรตินอล/100 กรัม...”
  • ตรวจพบเนื้อนมไม่รวมไขมันร้อยละ 14.75 ของน้ำหนัก (มาตรฐานกำหนดนมข้นแปลงไขมันหวานชนิดเต็มไขมัน ต้องมีเนื้อนมไม่รวมไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนัก)
  • ตรวจพบวิตามินเอ 17 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม (มาตรฐานกำหนดให้มีวิตามินเอไม่น้อยกว่า 330 ไมโครกรัมเรตินอล ต่อนมข้นหวาน 100 กรัม)  
  • ตรวจพบโปรตีนในเนื้อนมไม่รวมไขมันร้อยละ 30.37 ของน้ำหนัก (มาตรฐานกำหนดให้มีโปรตีนนมในเนื้อนมไม่รวมมันเนยไม่น้อยกว่าร้อยละ 34 ของน้ำหนัก)
  • ตรวจพบจำนวนแบคทีเรีย 21,000 CFU/กรัม (มาตรฐานกำหนดตรวจพบแบคทีเรียได้ไม่เกิน 10,000 ในนมข้นหวาน 1 กรัม)
  • ตรวจพบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค Staphylococcus aureus 19,000 CFU/กรัม (มาตรฐานกำหนด Staphylococcus aureus ไม่เกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/g))
    อีกทั้งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์วิตามินเอไม่เข้ามาตรฐานจนถึงขนาดส่วนประกอบที่เป็นคุณค่าทางอาหารขาดเกินกว่าร้อยละสามสิบจากเกณฑ์ต่ำสุด จัดเป็นอาหารปลอมตามมาตรา 27(5) ฝ่าฝืนมาตรา 25(2) โทษตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
ICON.jpeg
2  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไส้กรอก ดี.ดี.ซอสเซส 
เลขที่ 629 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ผลิตภัณฑ์ฉลากระบุ "โบโลน่าแซนวิซ Bologna Sandwich 
เลขสารบบอาหาร 10-1-05734-5-0206 
น้ำหนักสุทธิ 1,000 กรัม 
ผลิตโดย หจก. ไส้กรอก ดี.ดี. ซอสเซส 629 
ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
MFG 14-10-22 
EXP 30-11-22
" มีลักษณะเป็นแผ่นกลมแบน สีชมพูบรรจุในถุงพลาสติกใสพิมพ์ลายรัดปากถุงด้วยลวด บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม
  • ตรวจพบกรดเบนโซอิก 2,193 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (กฎหมายมิได้กำหนดปริมาณการใช้กรดเบนโซอิกในอาหารดังกล่าว และเมื่อคำนวณการได้รับกรดเบนโซอิกจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พบว่า เกินค่าความปลอดภัย (Acceptable Daily Intake; ADI) 
ICON.jpeg