อย. ขานรับนโยบายปลดล็อกกัญชา กัญชง เตรียมพร้อมสถานที่ผลิตอาหารผสมกัญชง สนับสนุนต่อยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
23 มิถุนายน 2566