อย. เข้มอาหารและขนมผสมกัญชา กัญชง เน้นย้ำอ่านฉลาก และปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากก่อนบริโภค
23 มิถุนายน 2566