ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
5 มกราคม 2567

ลำดับ ​วันที่ตรวจ/เก็บตัวอย่าง ​เก็บตัวอย่างจากสถานที่ ​ผลิตภัณฑ์ ฉลากระบุ รายงานผลวิเคราะห์ตรวจพบ ​ดูข้อมูล
1 29 มิ.ย. 66
สถานที่จำหน่ายอาหาร ชื่อ บริษัท แพลนเต้ ไลฟ์ จำกัด 
(สำนักงานใหญ่) เลขที่ 214 ซอยสุนทรศิริ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
 
ผลิตภัณฑ์ฉลากระบุ : "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โปรตีนจากพืช รสมิกซ์เบอร์รี่ (ตราแพลนเต้)" 
อย. 10-1-05758-5-0024 
LOT : NO MB800 VRS231033-005 
MFD : 06.06.2023
BBF: 06.06.2025 
ผลิตโดย : บริษัท วิชญภูมิ จำกัด
จัดจำหน่ายโดย : บริษัท แพลนเต้ ไลฟ์ จำกัด
  • ตรวจพบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค Clostridium spp. ต่อ 0.1 กรัม (มาตรฐานกำหนดตรวจไม่พบคลอสทริเดียม (Clostridium spp.) ต่ออาหาร 0.1 กรัม) ซึ่งไม่เข้ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ICON.jpeg