ติดต่อเรา

กองอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

E-mail : food@fda.moph.go.th