อย. เผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง “กฎหมายอาหารใหม่น่ารู้ พร้อมแนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการอาหาร” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และ ไม่ต้องลงทะเบียน !!
25 มกราคม 2567

new-law-14Fab.png