กองอาหาร อย. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ในเวทีเสวนา
"ฉลาดซื้อต้องรู้อายุผลิตภัณฑ์และคุณค่าทางโภชนาการ"


เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสาวนฤมล ฉัตรสง่า (รก.) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ในเวทีเสวนา "ฉลาดซื้อต้องรู้อายุผลิตภัณฑ์และคุณค่าทางโภชนาการ" จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการกลาง หรือเซ็นทรัลแล็บไทย โดยระดมสมองผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจาก อย. กระทรวงสาธารณสุข นักวิเคราะห์ และผู้ประกอบการอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบการอาหารเกิดความตระหนักและใส่ใจคุณภาพ หรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์รวมถึงการจัดทำฉลากอาหารและฉลากโภชนาการที่ถูกต้อง โดยเฉพาะประเด็นการแสดงอายุการเก็บรักษา และการแสดงคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีผลการศึกษาหรือผลวิเคราะห์ เพื่อให้ได้การแสดงฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการที่สอดคล้องข้อเท็จจริงและเป็นไปตามกฎหมาย


​อ้างอิงที่มาภาพและเนื้อหาข่าว

Facebook Fanpage "Central Lab Thai"
ช่อง 7 สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์ "อย.ขยายผลตรวจสารกันบูด กันหืน ในปลาร้า-ขนมปัง"