[อบรม] หลักสูตร "ผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดปรับกรด (หลักสูตรรวม)" วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2567
26 มีนาคม 2567

train-18-22-Nov.jpg