[อบรม] หลักสูตร “ผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority) ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดปรับกรด วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567
3 มกราคม 2567