[อบรม] หลักสูตร "ผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่ปรับกรดและชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำที่ควบคุมค่าวอเตอร์แอคติวิตี้" วันที่ 7-9 มีนาคม 2567
12 กุมภาพันธ์. 2567

train7-9march.png