เรื่อง กำหนดคณะกรรมการจริยธรรม ในการศึกษา วิเคราะห์หรือวิจัย การใช้ประโยชน์จากใบกระท่อมในมนุษย์ที่ดำเนินการร่วมกันหลายองค์กรหรือหลายหน่วยงาน พ.ศ. 2565
14 มิถุนายน 2566