วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร ตอน Bacillus
24 มิถุนายน 2566