วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร ตอน E Coli
24 มิถุนายน 2566