วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร ตอน Salmonella
24 มิถุนายน 2566