คู่มืองานพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
24 มิถุนายน 2566

รายการ

Download

PDF

VIDEO

2. งานพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์

 

2.1 การยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร คำขอใหม่ (สบ.7) และคำขอแก้ไข (สบ.8) สำหรับอาหารประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก อาหารควบคุมเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่ นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารวัตถุประสงค์พิเศษ กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูป และเครื่องดื่มเกลือแร่ (Update 3 กุมภาพันธ์ 2563)

pdf.png video.png
 

2.2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (เปิดบริการตั้งแต่ 10 ส.ค.59 เป็นต้นมา เฉพาะคำขอที่ยื่นกับ อย.)  (Update 26 กันยายน 2565)

pdf.png

 

 

2.3 การยื่นขออนุญาต (อ.17/สบ.3) และแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ (อ.19/สบ.4) ผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงสำหรับทารก, นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และ อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ยกเว้น วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา)

pdf.png

 

 

2.4 วัตถุเจือปนอาหารและอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเฉพาะ วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล   (Update 26 กันยายน 2565)

pdf.png

 

 

2.5 ผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูป และเครื่องดื่มเกลือแร่ (เปิดบริการตั้งแต่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นมา เฉพาะคำขอที่ยื่นกับ อย.)  (Update 4 มกราคม 2564)

pdf.png

 

 

2.6 การยื่นหนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ายนอกราชอาณาจักร (เปิดบริการตั้งแต่ 28 ต.ค. 62 เป็นต้นมา พร้อมกันทั่วประเทศ)

pdf.png

 

 

2.7 การยื่นคำขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร(แบบสบ.5) ที่กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ  (Update 26 กันยายน 2565)

pdf.png

 

 

2.8 การยื่นใบรับรองสถานที่ผลิตต่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

pdf.png

 

 

2.9 ผลิตภัณฑ์ประเภท เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง และ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง (เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 64 เป็นต้นมา)   

 

pdf.png