ผู้ประกอบการอาหารที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอนุญาตต้องมาลงทะเบียนก่อนยื่นคำขอ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ก ค. 60 เป็นต้นไป
25 มิถุนายน 2566


20172007_Pre-1.jpg


20172007_Pre-2.jpg


ดาวน์โหลดรายละเอียด