วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ "การเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของฝากปลอดภัย"​
23 มิถุนายน 2566