วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ เพลง "ล้างมือ" และสาธิตท่าล้างมือ
23 มิถุนายน 2566