วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โทษร้าย ขาดไอโอดีน
24 มิถุนายน 2566