วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ​การสร้างความตระหนักรู้ เรื่อง การบริโภคเกลือ หรือโซเดียมให้เหมาะสมกับร่างกาย (Cut Version)
23 มิถุนายน 2566