การขออนุญาตโฆษณาอาหารผ่านระบบ e-submission
20 มิถุนายน 2566

การขออนุญาตโฆษณาอาหารผ่านระบบ e-submission

 

ann.png

infoproblem-Ads_promo 1.png

มตข-Ads_promo 1.png

31561-Ads_promo-1 1.png

 

sys.png

Ads_promo2 1.png

 

book.png

"​คลิก"เพื่อศึกษาการขออนุญาตโฆษณาทีละขั้นตอน

st1.png   ​st2.png   ​st3.png

 

step.png

image 321.png

Ads_stepV2_2 1.png

 

know.png

รายการ

ไฟล์

 

แนวทางการกำกับดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร

pdf.png
 

อัตราค่าธรรมเนียมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

pdf.png
 

คู่มือการขออนุญาตโฆษณาอาหาร (พ.ศ.2556)

pdf.png
 

แผ่นพับข้อแนะนำการขออนุญาตโฆษณาอาหาร

pdf.png
 

หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร (Update 2/4/64)

pdf.png
 

คำถามที่พบบ่อย

link.png

 

dow.png

​หัวข้อ

​เรื่อง

​DOC

​PDF

​หมายเหตุ

​1

​หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา

doc.png

pdf.png

​2

​หนังสือมอบอำนาจ (เพื่อขอเข้าใข้งานระบบขออนุญาตโฆษณา)

doc.png

pdf.png

​3

​​แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องคำขออนุญาตโฆษณาอาหาร (Checklist)

pdf.png

​สำหรับโฆษณาผลิตภัณฑ์มากกว่า 5 รายการต่อคำขอ

​4

​หนังสือแจ้งความประสงค์จะโฆษณาอาหารโดยเนื้อหาการโฆษณาไม่เข้าลักษณะเป็นคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร

doc.png

pdf.png