ข้อกำหนดคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่จำเป็นและการตั้งค่าเพื่อการใช้งาน TeDA Forms
20 มิถุนายน 2566

   ข้อกำหนดคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่จำเป็น

และการตั้งค่าเพื่อการใช้งาน TeDA Forms

 

ข้อกำหนดคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่จำเป็น

ควรมีสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม ดังนี้

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (Hardware and OS)

      - 1.5 GHz or faster processor

      - 2 GB of RAM

      - 450MB of available harddisk space

      - 1024x768 screen resolution

      OS WINDOW 7 ขึ้นไป Internet Speed ความเร็ว 2 MB ขึ้นไป

      เพื่อให้การแสดงผลของคำขอสมบูรณ์ควรมีสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม ดังนี้

 

2. โปรแกรมที่จำเป็น ติดตั้งตามลำดับ ดังนี้

      - โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ Mozilla Firefox [EXE, 41.5 MB]      (คู่มือการตั้งค่า)

      - โปรโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC [EXE, 146 MB] หรือ Acrobat Reader 10.0 ขึ้นไป

 

หมายเหตุ : เพื่อป้องกันเรื่อง Adobe Acrobat Reader DC ไม่รู้จักภาษาไทย

                  โปรดติดตั้ง Font TH-Sarabun [ZIP, 613 KB] หรือ Font Pack [MSI, 52.8 MB]

 

การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน TeDA Forms

          สามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าโดยละเอียด ได้จาก “คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ: การใช้งานระบบสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ด้านอาหาร)” หัวข้อ การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน TeDA Forms