[อบรม] “วิธีการใช้งานระบบแต่งตั้งผู้ควบคุมการผลิตอาหาร” ในวันที่ 27 ธันวาคม 2566 สามารถเข้าร่วมอบรมได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live : FDA Thai เวลา 9.30 - 16.30 น. *อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
6 ธันวาคม 2566