[อบรม] หลักสูตร "ผู้ควบคุมการผลิต ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรซ์” วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2567
22 เมษายน 2567

train8-10may24.png