หลักเกณฑ์ / ข้อกำหนด - ผลิตภัณฑ์ - การจัดประเภทอาหาร
13 พฤศจิกายน 2566

menu.png   แนวทางการจัดประเภทอาหาร

 

menu.png   ช่องทางการปรึกษาการจัดประเภทอาหาร

1.  สอบถามผ่านระบบ Consultation E-service ศึกษาวิธีการได้ที่เว็บไซต์   http://innovative.fda.moph.go.th/online-consultation/category/request-e-consult

หรือโทร 02 5907000 ต่อ 71808, 71809, 71810, 71811, 71814

2.  สอบถามโดยยื่นหนังสือขอให้พิจารณาวินิจฉัยประเภทอาหาร มีค่าธรรมเนียมรายการละ 1,000 บาท โดยแนบข้อมูลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยประเภทอาหาร และบันทึกการตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ตามคู่มือสำหรับประชาชน "การขอให้พิจารณาวินิจฉัยประเภทอาหาร" ที่เว็บไซต์ สามารถยื่นได้ 2 ช่องทางคือ

2.1  ยื่นหนังสือด้วยตนเอง ถึง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ที่อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 218 หรือ

2.2  ส่งไปรษณีย์ถึง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มาที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

3. ติดต่อสอบถามงานจัดประเภทอาหาร โทร. 0 2590 7211​ ​

 

menu.png  การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคาบเกี่ยว

ลำดับ รายการ ปรับปรุงล่าสุด Download
1. การพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารแต่จัดเป็นยา 3 ต.ค. 48 pdf.svg
2. การจำแนกอาหารประเภทแกงว่าเป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทหรืออาหารกึ่งสำเร็จรูป 10 มี.ค. 49 pdf.svg
3. ผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นอาหารทั่วไป ไม่ต้องมีเลขสารบบอาหาร 28 ก.พ. 51 pdf.png
4. แนวทางการพิจารณาประเภทอาหาร น้ำผลไม้ เนื้อผลไม้บด 1 พ.ค. 67 pdf.svg
5. แนวทางการพิจารณาประเภทอาหาร อาหารประเภทแกง 1 พ.ค. 67 pdf.svg
6. แนวทางการพิจารณาประเภทอาหาร วัตถุดิบที่เป็นจุลินทรีย์ 1 พ.ค. 67 pdf.svg
7. แนวทางการพิจารณาชนิดและเงื่อนไขของภาชนะบรรจุที่เข้าข่ายเป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 355 (พ.ศ. 2556) 1 พ.ค. 67 pdf.svg
8. ตัวอย่างการพิจารณาประเภทอาหาร ขนมปัง 1 พ.ค. 67 pdf.svg
9. ตัวอย่างการพิจารณาประเภทอาหาร ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 1 พ.ค. 67 pdf.svg
10. ตัวอย่างการพิจารณาประเภทอาหาร คอลลาเจน 1 พ.ค. 67 pdf.svg
11. ตัวอย่างการพิจารณาประเภทอาหาร ข้าวสำเร็จรูป อูด้งสด 1 พ.ค. 67 pdf.svg