การขอให้พิจารณาวินิจฉัยประเภทอาหาร

 

 

 

​รายการ

​คู่มือสำหรับประชาชน

Check list

 

 

​คู่มือที่เกี่ยวข้อง​

​​​Link ก.พ.ร.

​​​PDF File

​​​“Key word” สำหรับค้นหาคู่มือฯ ในเว็บไซต์ กพร.

PDF File

​WORD File

1.

การขอให้พิจารณาวินิจฉัยประเภทอาหาร

pdf.png

​การขอให้พิจารณาวินิจฉัยประเภทอาหาร

2.

ข้อมูลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยประเภทอาหาร

 

pdf.png

 

 

 

 

3.

บันทึกการตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบคำขอ การขอให้พิจารณาวินิจฉัยประเภทอาหาร

 

 

 

pdf.png 

 

 

4.

ตัวอย่างหนังสือขอให้พิจารณาวินิจฉัยประเภทอาหาร

 

 

 

 

 

pdf.png