กิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง ชา การขออนุญาตชาและชาจากพืช ในงานประชุมเครือข่ายชา-กาแฟ ประเทศไทย 2566 วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี(E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
26 กรกฎาคม 2566

7july-1.jpg  7july-2.jpg

7july-3.jpg  7july-4.jpg

         เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ชาจากพืช เทรนด์ใหม่ที่น่าจับตามอง” ในงานประชุมเครือข่ายชา-กาแฟ ประเทศไทย 2566 ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ เรื่อง ชา และการขออนุญาตชาและชาจากพืช ในงานประชุมดังกล่าวฯ ด้วย โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกันทั้งในด้านวิชาการ ด้านธุรกิจ โดยเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ กลุ่มผู้ปลูก ผู้แปรรูป ผู้จัดจำหน่ายในอุตสาหกรรมชาและกาแฟในประเทศไทย เพื่อร่วมพัฒนาและผลักดันอุตสาหกรรมชาและกาแฟให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในงานประมาณ 350 คน

 

 

ที่มา :  นโยบายแห่งชาติด้านอาหาร