"Oryor Personal Assistant" - ระบบตรวจสอบเลข อย. ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน
25 มิถุนายน 2566

Line_FDATHAI_PR.jpeg
อย. ได้พัฒนาระบบการตรวจสอบเลข อย. ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบเลข อย. ก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างรวดเร็ว ใน 3 ขั้นตอน ดังนี้

     1. สแกน QR code นี้ หรือ แอดไลน์ @FDATHAI 

     2. เข้าไปที่หน้าแชท กดเมนู "ตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์"

     3. พิมพ์เลข อย.ของผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องทั้งตัวอักษร ตัวพิมพ์ใหญ่ สัญลักษณ์ และตัวเลข ตามข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากของผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการตรวจสอบ โดยไม่ต้องเว้นวรรค

เมื่อระบบตรวจพบเลข อย. จะแสดงชื่อผลิตภัณฑ์ และสถานะของผลิตภัณฑ์ หากไม่พบ ระบบจะแจ้งคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อทราบ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพหากพบเห็นว่ามีการกระทำผิดหรือคาดว่าไม่ปลอดภัยได้ผ่านทาง LINE นี้เช่นกัน หรือแจ้งผ่านสายด่วน 1556 เพื่อให้ อย. ได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป