อันตรายของสารไกลโคแอลคาลอยด์ในมันฝรั่งและคำแนะนำในการควบคุมการผลิตเพื่อลดสารพิษ
25 มิถุนายน 2566