ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบพิกัดอาหารที่ถูกล็อค  

 

ประกาศแจ้งผู้ประกอบการเข้าใช้ระบบ License per Invoice ผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งมีกำหนดการเริ่มล็อคระบบสำหรับทุกผลิตภัณฑ์อาหาร ในวันที่ 15 สิงหาคม 2558  

 

ประกาศ การแจ้งพิกัดอัตราภาษีศุลกากรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร 

  

หนังสือแจ้งผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร เรื่อง ขอแจ้งการเริ่มระบบ License per Invoice ผลิตภัณฑ์อาหาร  

 

 

License per Invoice ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร (ขั้นตอน)

กรณี : นำเข้าโดยผู้ผลิต ( ผ่อนผันวัตถุดิบมาใช้ในการผลิต / นำวัตถุดิบมาผลิตเพื่อส่งออก )

กรณี : นำเข้าโดยผู้นำเข้า ( นำเข้ามาเพื่อจำหน่าย )

 

 

 

ติดต่อสำนักด่านอาหารและยา

 

กรณี : นำเข้ามาเฉพาะคราว ( นำเข้าซึ่งเป็นตัวอย่าง / พิจารณาสั่งซื้อ / วิเคาระห์ )

กรณี : นำเข้าโดยร้านอาหาร หรือภัตตาคาร