ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งปรับเปลี่ยนระบบเลขเสมือน

เนื่องจากกองอาหารมีการปรับเปลี่ยนการบันทึกข้อมูลนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารผ่านเว็บไซต์เชื่อมโยงพิกัดผลิตภัณฑ์อาหาร จากระบบเดิมเป็นระบบใหม่ (ระบบเลขเสมือน (FM,FG)) ในระบบ privus.fda.moph.go.th ซึ่งเมื่อบันทึกข้อมูลแล้วจะออกเลข U1FM และ U1FG สามารถนำไปยื่นทำ LPI ได้ (หลังจากการบันทึกข้อมูลในระบบ 2 ชม.)โดยผู้ประกอบการรายใหม่และเก่าต้องยื่นเอกสารเปิดสิทธิ์ รายใหม่ได้ที่ กองอาหาร กลุ่มพัฒนาระบบ ห้อง 518 ก่อนที่ระบบเก่าจะทำการปิดระบบในวันที่ 31 ตุลาคม 2561telephone.svg ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดสิทธิ์และการมอบอำนาจ ได้ที่เบอร์ 0 2590 7297

telephone.svg ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบ ได้ที่เบอร์ 0 2590 7176