ติดต่อสอบถามงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.

จังหวัด

เบอร์ติดต่อ

จังหวัด

เบอร์ติดต่อ

​​สสจ.กระบี่      

0 7561 1012-3 ต่อ 144

สสจ.แพร่

0 5465 3254-5

สสจ.กาญจนบุรี

0 3451 2961,
0 3451 2417,
0 3454 0631-2

สสจ.ภูเก็ต

0 7621 2297

สสจ.กาฬสินธ์

0 4381 5418 ต่อ 214-6

สสจ.มหาสารคาม

0 4377 7231

สสจ.กำแพงเพชร

0 5570 5196

สสจ.มุกดาหาร

0 4261 1450 ต่อ 107

สสจ.ขอนแก่น

0 4322 1125 ต่อ 212,
08 2316 4609

สสจ.แม่ฮ่องสอน

0 5361 1281,
0 5361 1324
ต่อ 124

สสจ.จันทบุรี

0 3931 1166

สสจ.ยโสธร

0 45712 233-4
ต่อ 131

สสจ.ฉะเชิงเทรา 

0 3851 1189,
0 3851 1640 ต่อ 102-3

สสจ.ยะลา

0 7321 2008
ต่อ 404

สสจ.ชลบุรี

0 3893 2483,
0 3893 2486

สสจ.ร้อยเอ็ด

0 4351 1754,
0 4351 8638
ต่อ 106

สสจ.ชัยนาท

0 5640 5516

สสจ.ระนอง

0 7782 4880

สสจ.ชัยภูมิ

0 4483  6826-9 ต่อ 302

สสจ.ระยอง

0 3896 7532

สสจ.ชุมพร

0 7751 1040

สสจ.ราชบุรี

0 3232 6268-71,
0 3233 7454 ต่อ 205-207

สสจ.เชียงราย

0 5391 0322-29

สสจ.ลพบุรี

0 3642 1206-8
ต่อ 111

สสจ.เชียงใหม่

0 5321 1048-50

สสจ.ลำปาง

0 5422 7527-30

สสจ.ตรัง

0 7520 5615-22

สสจ.ลำพูน

0 5353 2477-8
ต่อ 120,127

สสจ.ตราด 

0 3951 1011 ต่อ 314-6,
0 86340 8906

สสจ.เลย

09 8097 8230
0 4281 2745

สสจ.ตาก

0 5551 8100

สสจ.ศรีสะเกษ

0 4561 6040-6

สสจ.นครนายก

0 3738 6402 ต่อ 107

สสจ.สกลนคร

0 4271 1157
ต่อ 1521-4

สสจ.นครปฐม

0 3421 3279 ต่อ 226,227

สสจ.สงขลา

0 7432 6091-7
0 7432 6093-6

สสจ.นครพนม

0 4251 5766 ต่อ 117

สสจ.สตูล

0 7471 1071
ต่อ 305

สสจ.นครราชสีมา

0 4446 5011-4
ต่อ 105-6

08 9846 5266

สสจ.สมุทรปราการ

0 2389 5980
ต่อ 106,109

สสจ.นครศรีธรรมราช 

0 7534 3409-10

สสจ.สมุทรสงคราม

0 3471 6888

สสจ.นครสวรรค์

0 5623 2001-6
ต่อ 140,141

สสจ.สมุทรสาคร 

0 3487 1276

สสจ.นนทบุรี    

0 2580 3195

สสจ.สระแก้ว

0 3742 5141-4

สสจ.นราธิวาส  

0 7353 2056-65
ต่อ 301

สสจ.สระบุรี

0 3621 1015,
0 3622 3118,
0 3622 3120

สสจ.น่าน

0 5460 0077

สสจ.สิงห์บุรี

0 3681 3493,
0 3681 3503

สสจ.บึงกาฬ

0 4249 2046
ต่อ 118

สสจ.สุโขทัย

0 5561 4271

สสจ.บุรีรัมย์

0 4461 7464

สสจ.สุพรรณบุรี

0 3545 4069-76
ต่อ 310,311

สสจ.ปทุมธานี

0 2581 6140

สสจ.สุราษฎร์ธานี

0 7727 2784
ต่อ 411-3

สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

0 3260 3760

สสจ.สุรินทร์

0 4451 8402-5 ต่อ 217
08 1547 0479

สสจ.ปราจีนบุรี

0 3721 1626
ต่อ 119

สสจ.หนองคาย

0 4246 5067-70

สสจ.ปัตตานี

0 7346 0234,
0 7346 0310 ต่อ 1306

สสจ.หนองบัวลำภู

0 4231 2049-50
ต่อ 115

สสจ.พะเยา

0 5440 9145-7

สสจ.พระนครศรีอยุธยา

0 3524 1520

สสจ.พังงา     

0 7648 1725-6,
07648 1721-2

สสจ.อ่างทอง

0 3561 4252

สสจ.พัทลุง

0 7461 3127

สสจ.อำนาจเจริญ

0 4552 3250-53
ต่อ 208

สสจ.พิจิตร

0 5699 0354-7

สสจ.อุดรธานี

0 4222 2356

สสจ.พิษณุโลก

0 5525 2052

สสจ.อุตรดิตถ์

0 5541 2227,
0 5541 6454

สสจ.เพชรบุรี

0 3240 0902,
0 3242 5100
ต่อ 125

สสจ.อุทัยธานี

0 5651 1565,
0 5657 1007,
0 5651 2127

สสจ.เพชรบูรณ์

0 5671 1010

สสจ.อุบลราชธานี

0 4526 2692