e-Submission (ยื่นคำขออนุญาตด้านอาหารออนไลน์) 
 

ระบบจองคิวใหม่ ( Version 2.0 ) เพื่อนยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร ( เริ่มใช้วันที่ 4 ม.ค. 60 เป็นต้นไป )
 

คู่มือสำหรับประชาชนในการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ LPI ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารกับพิกัดรหัสสถิติ

กฎหมายอาหาร 
 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร
 

สมัครงาน

Flower
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลกฎหมาย
การขออนุญาต/หลักเกณฑ์การขออนุญาต
การสืบค้นข้อมูล/ สาระน่ารู้
หน่วยตรวจประเมินและรับรองสถานที่ผลิตอาหารที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง การศึกษารูปแบบการแสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอที่เหมาะสม 
อย. ร่วมกับ EU ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “EU rules on Nutrition and Health Claims and the New EU Regulation on Food for Specific Groups” วันที่ 19 มิถุนายน 2560  
ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบอำนาจ  
20 ก.พ. 60 นี้ เปิดบริการยื่นคำขอ แบ่งบรรจุ/อ้างอิงสูตร(ที่มีเลขสารบบอาหาร)/ส่งออก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (แบบคำขอ สบ.5) ผ่านทางระบบ E-submission  
คู่มือการยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ Auto E-submission  
กำหนดปิดระบบจองคิว version 1.1 และ เปิดใช้งานระบบจองคิว version 2.0  
[ ขั้นตอนและเงื่อนไขระบบจองคิวใหม่ ]   [ คู่มือการใช้งาน ]
การออกหลักฐานการอนุญาตด้านอาหาร แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
แนวทางการแสดงฉลากข้าวสารบรรจุถุง 
การยื่นแก้ไขฉลากให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ภายใน 2 ธันวาคม 2559)  ตัวอย่างเอกสาร   
เปิดให้บริการยื่นคำขอแก้ไข สบ.8 สำหรับอาหารที่ได้รับอนุญาตตามแบบ สบ.7 ผ่านระบบ E-submission 
E-submission ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เปิดให้บริการ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น. 

                                                                  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ...

อบรม / สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร (หลักสูตรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต/หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร) เดือนพฤษภาคม 2560  
ขอเชิญอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ควบคุมการผลิต อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด(Retort Supervisors) ระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2560 ซึ่งจัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิต อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Process Authority) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560  

                                                                 รวมข่าวอบรม/ สัมมนา ...

สมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท จำนวน 3 ตำแหน่ง กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมา (ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ 2 ตำแหน่ง) กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด 
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิจารณาคําขออนุญาตผลิตภัณฑ์ 3 ตำแหน่ง กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด  
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่ฯ (ลูกจ้างโครงการ) ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 ตำแหน่ง กลุ่มพัฒนาระบบ 2  
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่ฯ (ลูกจ้างโครงการ) ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ตำแหน่ง ระดับปริญญาตรี 3 ตำแหน่ง 
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตโฆษณาอาหาร กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์กลุ่มทารกและเด็กเล็ก และอาหารทางการแพทย์ กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 
   

                                                                        รวมข่าวสมัครงาน ...

Link สำนักอาหารที่สำคัญ

     
     
     
     
   
     

แบบสำรวจความพึงพอใจ / เว็บเมล์


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักอาหาร