ขออนุมัติ

 

 

 

รายการ

​คู่มือสำหรับประชาชน

​ ​​Check list

 

​คู่มือที่

เกี่ยวข้อง

​​​Link ก.พ.ร.

​​​PDF File

​​​“Key word” สำหรับค้นหาคู่มือฯ ในเว็บไซต์ กพร.

​​​PDF File

​WORD File

1.

ขออนุมัติ

 

​1.1

​ ​ขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล)

link.png

pdf.png

​​พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล)

 

​1.2

​ขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร​

link.png

pdf.png

​พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร​